VALMENTAVA JOHTAMINEN ON LUOPUMISTA OIKEASSA OLEMISESTA

Valmentavan johtajan käsikirjassa pureudutaan mm. siihen, millaisista käsityksistä valmentavan johtajan kannattaa luopua. Yksi aihe, johon paneudutaan, on ajatus siitä, että johtajan on pakko olla oikeassa:

Perinteisissä organisaatioissa on totuttu siihen, että viime kädessä esimiehet päättävät ja vastaavat asioiden toteutumisesta. Meidän työkulttuurimme siis tietyllä tavalla "vaatii" esimiestä olemaan oikeassa. Samalla organisaatiot opettavat henkilöstöään opittuun avuttomuuteen. Start-up-tyylisen ketterän toimintatavan juurruttaminen organisaatioon, jossa on kymmeniä, jopa satoja vuosia vanhat kulttuurilliset perinteet, ei voi toteuttaa sellaisenaan: Ihmiset ovat oppineet, että on kannattavaa ensin kuunnella, mitä esimiehellä on sanottavaa ja toimia vasta sen mukaan. Näin välttyy tekemästä virheitä ja jopa saamasta...

Lue lisää...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.