MILLAISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ JOHDAMME TULEVAISUUDESSA?

Artikkelin kuvat Pixabay

Tulevaisuudentutkijat ennustavat, että seuraavien 20 vuoden aikana työelämä muuttuu enemmän kuin viimeisten 300 vuoden aikana. Alasta riippumatta tuntuu olevan melkoinen myllerrys käynnissä ja vaatimuksia uusista toimintatavoista sataa oikealta tai vasemmalta. Välillä tuntuu, että näin asiantuntijanakin kokonaiskuva työelämän muutoksesta häviää, kun on tarve pysyä trendien perässä ja silti varmistaa kannattava liiketoiminta.

Muutostahti on siis hurjempi kuin koskaan. Painetaanpa nyt hieman jarrua ja tarkastellaan tapahtuvaa työelämän muutosta isommasta perspektiivistä.

 MALLI, JOKA AUTTAA TYÖELÄMÄN MUUTOKSEN YMMÄRTÄMISESSÄ

Walesilainen tutkija David Snowden on kehittänyt viitekehyksen, jolla voi soveltaa kompleksisuusteoriaa päätöksentekoon. Kehyksen nimi...

Lue lisää...

MILLAISET PERSOONALLISUUDEN PIIRTEET AUTTAVAT SINUA ESIMIEHENÄ TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄSSÄ?

Kuva: Pixapay

Ylen artikkelissa kysytään: "Oletko vähän tyhmä? – Sinusta voi tulla hyvä pomo."  Artikkelissa haastateltu Työelämätutkija Pia Lappalainen teki väitöstutkimuksensa esimiesviestinnästä. Esimies- ja alaistaitoja käsittelevässä jatkotutkimuksessa hänelle vahvistui käsitys, että liian fiksu ei useinkaan pärjää esimiehenä. Tai ainakaan hänestä ei pidetä. 

Mitä se "älykkyys" tai "tyhmyys" sitten on? Me suomalaiset pidämme perinteisesti älykkyytenä matemaattis-loogisia ja analyyttisiä ominaisuuksia, mutta älykkyyttä on myös muunlaista. Ihmisen kykyä toimia älykkäästi erilaisissa tilanteissa ei voi selittää yhden yleisen älykkyyden avulla, vaan käytössä on useita eri tehtäviin erikoistuneita ja...

Lue lisää...

VAPAUTA LUOVUUS JA JOHDA PAREMMIN

Kuva: Ateljee Taidepysäkin maalauksia

Kaikissa Zealanin valmennuksissa tavoitteena on sekä edistää tulevaisuuden työelämätaitojen kehittymistä että auttaa jokaista valmennettavaa  hyödyntämään potentiaalinsa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Tämä tarkoittaa erittäin kokonaisvaltaista lähestymistapaa johtajana kehittymiseen. Työskentely voi olla:

  • johtamisessa ja vuorovaikutuksessa tarvittavien taitojen parantamista,
  • oman identiteetin rakentamista ja tuntemista,
  • hyvinvointia, tasapainoa ja fyysisen suorituskyvyn kehittämistä
  • rentoutumisen taidon opettelua
  • luovan ajattelun ja kyvykkyyden vapauttamista, jolla saat kaikki kyvyt itsessäsi käyttöön.

Olen itse harrastanut taidetta ja piirtämistä aivan pienestä asti,  jossain vaiheessa ajattelin siitä jopa ammattia itselleni. Minua on pitkään jo...

Lue lisää...

AJATTELE TYÖPAIKKASI PAREMMAKSI

Kuva: Valokuvaaja Henri Ilanen

Tehtävä sinulle: Kuuntele työpaikkasi puhetta menemättä sisään keskusteluun ja ottamatta siihen kantaa. Mitä kuulet? Kehuja vai korjattavaa? Millaisia tunnetiloja puheeseen liittyy? Ovatko ne positiivisia vai negatiivisia? Onko puheen sävy toiveikas vai epätoivoinen? Mihin sävyyn asioista keskustellaan? Tukien vai ilkeillen? Millaiset uskomukset puheesta kumpuavat?

KAIKKI ALKAA AJATUKSESTA

Se, miten ajattelemme itsestämme, meitä ympäröivistä asioista, elämästä ja työstä, luo tunteemme. Jos ajatuksemme keskittyvät kielteisiin asioihin ja epäonnistumiseen, luomme pohjan negatiivisen tunneympäristön syntymiselle. Ajatuksemme ja tunteemme yhdessä vaikuttavat, miten me toimimme ja käyttäydymme.               

Toistuvat ajatukset, tunteet...

Lue lisää...

RENTO MIELI, VIREÄ KEHO: ZEALANIN UUSI RENTOUTUSMENETELMÄ ESIMIEHILLE

Kuva: Fotis Bobolas

Nyt pääset hyödyntämään johtajana kehittymisessäsi Suomen ensimmäistä johtajille suunnattua suggestiivista rentoutumisen menetelmää. Rentoutuminen auttaa sinua keskittymään ja vähentämään stressiä, sekä lisäämään omia voimavarojasi. Näin vaikutat myös omaan kykyysi johtaa.
Tavoitteena on auttaa sinua parantamaan rentoutumisen taitojasi sekä saamaan entistä paremmin käyttöön piilevä potentiaalisi ihmisten johtamisessa haasteellisimmissakin tilanteissa. 

Nuoruusvuosinani harrastin aktiivisesti ampumahiihtoa. Olin kova suorittaja ja kunnianhimoinen kilpailija. Joskus omat kovat vaatimukseni itselleni ja ainainen halu voittaa saivat minut jännittämään niin, että se paras suoritus, johon kuntoni olisi yltänyt, kaatui yliyrittämiseen ja epäonnistumiseen. Jossain...

Lue lisää...

MILLAISELLA AJATTELUTAVALLA JOHTORYHMÄSI SAAVUTTAA PARHAIMMAT TULOKSET?

Kuva: Jason Devaun

Kuinka useasti johtoryhmänä pysähdytte miettimään ongelmanratkaisun hetkellä kysymystä: Millaisella ajattelutavalla pääsemme tässä kysymyksessä parhaimpaan lopputulemaan?

Jos mietit mielessäsi, että mikä ihmeen kysymys tuo nyt on, koska ongelmatilanteessa kuuluu kysyä: ”Miten ongelma ratkaistaan?” kuulut suurempaan ja yleisempään ajattelijoiden joukkoon.

Tavanomaisuus ei kuitenkaan tuo huipputulosta. Muutosta johdettaessa tarvitaan uudenlaista ajattelua ja uusia ajatuksia. Niitä pyydämme oman henkilöstömmekin tuottamaan ja haastamme ajattelemaan uudella tavalla. Mutta kykenemmekö itse johtajina uudistamaan omaa ajatteluamme?

UUDEN AJATTELUN SYNTYMINEN EI ONNISTU VAIN AJATTELEMALLA ”NYTPÄ AJATTELEN TÄSTÄ HIEMAN TOISIN”.

Otetaanpa esimerkki:

Vastaa tähän kysymykseen mahdollisimman...

Lue lisää...

YKSILÖLLISET TAVOITTEET MUUTOKSEN JOHTAMISEN APUNA

Kuva: Marja Milistver

Tiedätkö esimiehenä tällä hetkellä, mikä tekee tavoitteidenne saavuttamisesta merkityksellistä omalle henkilöstöllesi? Mikä saa tiimin jäsenet kokemaan tavoitteet innostaviksi ja kehittäviksi välttämättömän pakon sijaan? Jos esimiehenä ymmärrät, millaisia käsitemerkityksiä henkilöstösi antaa tavoitteillenne, kuulut tulevaisuuden voittajiin. Yksilölliset tavoitteet rakennetaan Goal Mapping -menetelmällä. Yksilöllisillä tavoitteilla saat valtavan kilpailuedun johtamiseen ja liiketoiminnan tehostamiseen. Siksi mm. Siemens, Coca-Cola ja Microsoft ovat ottaneet yksilölliset tavoitteet ja Goal Mappingin omaksi kehittämistyökalukseen.

Pirkko työskentelee asiakaspalvelussa. Pirkko on pitkän linjan asiakaspalvelun ammattilainen, mutta viime aikoina mukava työ ja kivat asiakkaat ovat...

Lue lisää...
1 2
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.