YKSILÖLLISILLÄ TAVOITTEILLA VAUHTIA MUUTOKSEEN

Miten tämä vuosi on alkanut? Millaisena visioit alkavan vuoden? Mitä  tavoitteita olette asettaneet tiimillenne, itsellesi ja vastuualueellesi?

Miten kehityskeskusteluissa kävi: lupasitko pyhästi tänä vuonna käyttää aikaa myös kehityssuunnitelman tekemiseen , mutta kaiken kiireen keskellä tämä on  taas   tekemättä.

Henkilöstön kannalta alkuvuoden sovitusta asioista tuppaa tulemaan suorituslista, joka enemmänkin ahdistaa kuin inspiroi.

Miten henkilöstönne kokee tälle vuodelle asetetut tavoitteensa? Ahdistavatko henkilökohtaiset tulostavoitteet? Toisaalta: Jättääkö tiimin tavoite liikaa tekemisen väljyyttä niille, joiden suoritus tarvitsisi ryhtiliikettä?

Osallistu verkkovalmennukseemme aiheesta 26.2.2018 klo 10-11.30 tai 6.3.2018 klo 10-11.30

Rekisteröidy valmennukseen

Jatkuvan muutoksen keskellä tavoitteiden näyttämä suunta korostuu: Selkeä, yksilöity ja innostava tavoite on kuin majakka mysrkyssä, joka auttaa suuntaamaan tekemisen innostavasti oikeaan suuntaan. Yksilölliset tavoitteet saavat henkilöstön ja johdon innostuksen kestämään myös myrskyn kohdatessa.

Yleisimmät tavoitteidenasettamiskeinot perustuvat pitkälti aivojemme loogisiin toimintoihin, kuten tavoitteiden listaamiseen ja toistamiseen. Goal Mapping -menetelmässä hyödynnetään tämän lisäksi kokonaisvaltaisesti myös aivojen hahmottavia toimintoja: visuaalisuutta ja tunteita. Tunteet vaikuttavat voimakkaasti motivaatioon, ja visuaalisella ulottuvuudella valjastetaan molemmat aivopuoliskot työskentelemään tavoitteiden saavuttamisen tukena. Näin luodaan yhteys alitajuntaan, joka todellisuudessa ohjaa käyttäytymistämme ja valintojamme.

Osallistu  verkkovalmennukseen 26.2.2018 klo 10-11.30 tai 6.3.2018 klo 10-11.30

Olen kehitellyt Goal Mapping tavoiteasetantamenetelmän ympärille valmentavan johtamisen mallia,  jonka avulla pystyt yhdistämään  henkilön omat tavoitteet motivoivalla tavalla organisaationne tavoitteisiin. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään tavoitteiden asettamisesta, vaan kokonaisvaltaisesta ajattelumallista, jossa tunnistat ihmisten vahvuudet ja pystyt hyödyntämään heidän potentiaalinsa paremmin.

Tässä 1,5 tuntia kestävässä verkkovalmennuksessa  tutustut  toimivaan ja testattuun Goal Mapping- menetelmään, jolla otat haltuun sekä oman että työyhteisösi tulevaisuuden.

Rekisteröidy valmennukseen

VALMENNUKSEN SISÄLTÖ:

Yksilölliset tavoitteet muutoksen johtamisessa:

  • Mitä eroa on yksilöllisillä tavoitteilla verrattuna henkilökohtaisiin  tai tiimin tavoitteisiin?

“Me niin mielellämme mielellämme estämme kaiken mitä voisimme saavuttaa”

  • Myönteinen ajattelu, myönteiset tunteet ja uskomukset työpaikan maailmankuvaa rakentamassa:
  • Miten johdan ihmisiäni näkemään mahdollisuuksia esteiden sijaan?

Vahvuuksilla johtaminen

  • Heikkouksien korjaaminen vs. vahvuuksien vahvistaminen
  • Vahvuusajattelu ruokkii menestystä

Tavoitekartan tekeminen

  • Tavoiteasetannassa koko aivot käyttöön: visualisoi ja listaa!
  • Goal mapping -menetelmän käyttöönotto: Tee oma tavoitekarttasi

Yksilöllisillä tavoitteilla johtaminen/valmentaminen

  • Kehityskeskustelusta Kehityssuunnitelmaksi tavoitekartan avulla
  • Yleiskatsaus valmentavaan johtamiseen yksilöllisten tavoitteiden avulla

Osallistu verkkovalmennukseen 26.2.2018 klo 10-11.30 tai 6.3.2018 klo 10-11.30

Rekisteröidy valmennukseen tästä.

VALMENTAJANA:

Anne Nurminen

Johtoryhmätyöskentelyn ja tulevaisuuden työelämätaitojen asiantuntija. Anne on valmentanut uransa aikana tuhansia esimiehiä onnistumaan työssään yli 15 vuoden ajan. Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen ja johtamiskulttuurin uudistaminen ovat Annen ydinosaamista ja Annen ammattitaitoon luottavat niin suuret kuin pienet suomalaiset yritykset. Asiakkaat kiittävät Annea positiivisesta ilmapiiristä vaikeissakin tilanteissa, luutuneiden käsitysten kyseenalaistamisesta ja asioiden näkyväksi tekemistä uusista suunnista.

Tutustu tarkemmin valmentajaan

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.