VAPAUTA LUOVUUS JA JOHDA PAREMMIN

Kuva: Ateljee Taidepysäkin maalauksia

Kaikissa Zealanin valmennuksissa tavoitteena on sekä edistää tulevaisuuden työelämätaitojen kehittymistä että auttaa jokaista valmennettavaa  hyödyntämään potentiaalinsa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Tämä tarkoittaa erittäin kokonaisvaltaista lähestymistapaa johtajana kehittymiseen. Työskentely voi olla:

  • johtamisessa ja vuorovaikutuksessa tarvittavien taitojen parantamista,
  • oman identiteetin rakentamista ja tuntemista,
  • hyvinvointia, tasapainoa ja fyysisen suorituskyvyn kehittämistä
  • rentoutumisen taidon opettelua
  • luovan ajattelun ja kyvykkyyden vapauttamista, jolla saat kaikki kyvyt itsessäsi käyttöön.

Olen itse harrastanut taidetta ja piirtämistä aivan pienestä asti,  jossain vaiheessa ajattelin siitä jopa ammattia itselleni. Minua on pitkään jo häirinnyt, kun työelämässä vahva suorittaminen, logiikkaan perustuvat mittarit ja järkiperäinen ajattelu painavat meitä lokeroon, jossa elämme vahvasti sääntöjen, rajoitusten ja totuttujen normien mukaan. Tarvitsemme loogisia toimintatapoja kaaoksen välttämiseksi: kaikessa kehittämisessä vaadin  sekä valmennettaviltani että itseltäni mitattavia tuloksia, jotta pystymme toteamaan kehittymisen etenevän oikeaan suuntaan.

Mutta mitä tapahtuisi, jos osaisimme tämän lisäksi paremmin hyödyntää omaa luovuuttamme jokapäiväisenä työvälineenämme?

Goal Mapping tavoiteasetannan menetelmään perehtyminen muutama vuosi sitten avasi omat silmäni uudelleen sille potentiaalille, joka visuaalisuudessa ja luovassa ajattelussa piilee. Värikynistä ja piirustuspaperista on jälleen tullut minulle pitkän tauon jälkeen tärkeä työväline - nyt liiketoiminnan kehittämisessä. 

Piirtäminen auttaa keskittymään ja rentoutumaan: Kuva ei välttämättä ole Pekka Halosen tasoa, mutta tärkeämpi onkin taustalla oleva tarina: oma henkilökohtainen merkitys, joka auttaa käyttämään omaa kapasiteettia paremmin. Kuvasta muotoutuu tarina, jonka avulla ison muutoksen taustat, tavoitteiden merkitys tai henkilöstölle annettava palaute avautuu ihan uuteen maailmaan.

Täytyy sanoa, että pitkän tauon jälkeen piirtäminen ei ole ollut helppoa: Käden lihakset ovat unohtaneet miten silmä, käsi ja pää tekevät saumatonta yhteistyötä. Pikkuhiljaa taito ja sen tuoma nautinto alkavat palautua. Kerron tämän siksi, että tiedän, miten vaikeaa luoviin toimintatapoihin siirtyminen on, kun on tottunut ajattelemaan päivästä, vuodesta toiseen työtä loogisesti ja sallittuja normeja mukaillen.

Vierailin tänään Klaukkalassa Ateljee Taidepysäkillä. Tämä on Kuvataiteilija Sari Stajevic-Teodosinin oma ateljee, jossa ensi viikolla kokoontuu myös yksi Zealanin johtamisen valmennusryhmä. Astuessani sisään tilaan, jossa on lupa päästää luovuus valloilleen, sai minut tuntemaan valtavan hyvän luovuuden irti pääsemisen tunteen.

Luovuus ja taide menetelmänä auttaa meitä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin: Luovassa tilassa tulee näkyväksi, miten jatkuva suorittaminen estää meitä hyödyntämästä omaa potentiaaliamme täydellä teholla. Haluan, että minun valmennettavani saavat itsestään irti parhaimpansa, mutta uupumatta. 

Hyvään suorituskykyyn kuuluu taidon, tiedon, fyysisen kapasiteetin ja tuloskunnon lisäksi visuaalisuus, kauneus ja luovuus.

Ota ne rohkeasti omiksi työvälineiksesi.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.