VALMENTAVA JOHTAMINEN ON LUOPUMISTA OIKEASSA OLEMISESTA

Valmentavan johtajan käsikirjassa pureudutaan mm. siihen, millaisista käsityksistä valmentavan johtajan kannattaa luopua. Yksi aihe, johon paneudutaan, on ajatus siitä, että johtajan on pakko olla oikeassa:

Perinteisissä organisaatioissa on totuttu siihen, että viime kädessä esimiehet päättävät ja vastaavat asioiden toteutumisesta. Meidän työkulttuurimme siis tietyllä tavalla "vaatii" esimiestä olemaan oikeassa. Samalla organisaatiot opettavat henkilöstöään opittuun avuttomuuteen. Start-up-tyylisen ketterän toimintatavan juurruttaminen organisaatioon, jossa on kymmeniä, jopa satoja vuosia vanhat kulttuurilliset perinteet, ei voi toteuttaa sellaisenaan: Ihmiset ovat oppineet, että on kannattavaa ensin kuunnella, mitä esimiehellä on sanottavaa ja toimia vasta sen mukaan. Näin välttyy tekemästä virheitä ja jopa saamasta rangaistuksia.

Niinpä useimmat työntekijät oppivat mukautumaan esimiestensä näkemyksiin ja pitävät omat ajatuksensa omana tietonaan. Näin esimiehet saattavat alkaa kuvitella, että he ovat muita älykkäämpiä, kun heidän johdettaviltaan näyttää puuttuvan oma-aloitteisuutta ja kykyä ajatella itsenäisesti.

Yksittäisen esimiehen on omin voimin haasteellista taistella systeemiä vastaan, jos oma johtaja on itse ”oikeassa”, ja näin asettaa samalla sanattoman vaatimuksen omalle henkilöstölleen olla oikeassa ja näytelmä jatkuu, kunnes riittävän moni työpaikalla tulee tietoiseksi tästä ajattelun vääristymästä ja alkaa muuttaa systeemiä.

Oikeassa oleminen on nykyjohtajalle valtava taakka. Oikeassa oleminen on myös muuri, joka estää kohtaamasta henkilöstöä ihmiseltä ihmiselle-tasolla. Hyvistä aikeista huolimatta oikeassa olevasta esimiehestä välittyy puolustautuminen ja halu pitää "pinta" kunnossa. Moni johtaja, jonka kanssa olen aiheesta keskustellut, ei tunnista/myönnä tätä kovin helposti, mutta henkilöstö huomaa asian sitäkin selvemmin.

Muun muassa tähän teemaan paneudun paremmin Valmentavan johtajan käsikirjassa, joka ilmestyy pian! Ilmoittaudu ennakkolistalle niin saat ensimmäisenä tiedon kirjan valmistumisesta!

 
 
 
 
 
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.