MILLAISET PERSOONALLISUUDEN PIIRTEET AUTTAVAT SINUA ESIMIEHENÄ TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄSSÄ?

Kuva: Pixapay

Ylen artikkelissa kysytään: "Oletko vähän tyhmä? – Sinusta voi tulla hyvä pomo."  Artikkelissa haastateltu Työelämätutkija Pia Lappalainen teki väitöstutkimuksensa esimiesviestinnästä. Esimies- ja alaistaitoja käsittelevässä jatkotutkimuksessa hänelle vahvistui käsitys, että liian fiksu ei useinkaan pärjää esimiehenä. Tai ainakaan hänestä ei pidetä. 

Mitä se "älykkyys" tai "tyhmyys" sitten on? Me suomalaiset pidämme perinteisesti älykkyytenä matemaattis-loogisia ja analyyttisiä ominaisuuksia, mutta älykkyyttä on myös muunlaista. Ihmisen kykyä toimia älykkäästi erilaisissa tilanteissa ei voi selittää yhden yleisen älykkyyden avulla, vaan käytössä on useita eri tehtäviin erikoistuneita ja pitkälti toisistaan riippumattomia älykkyyksiä. 

TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄSSÄ HYVÄLTÄ ESIMIEHELTÄ VAADITAAN ERILAISTA ÄLYKKYYTTÄ KUIN VIELÄ AIEMMIN

Tärkeimpinä mainitsisin kaksi: 

1. Intrapsyykkinen älykkyys, eli kyky ymmärtää itseään syvällisesti: Henkilö pystyy käsittelemään omia heikkouksiaan ja vahvuuksia realistisesti. Tällä tavalla älykäs osaa analysoida myös motiivejaan ja on valmis näkemään vaivaa itsetuntemuksensa kehittämiseksi. 
Kun esimies tulee tietoiseksi omista käyttäytymismalleistaan, osaa hyvä pomo muuttaa niitä tapoja, jotka eivät mairittele. Toiset meistä ovat tässä luonnostaan parempia kuin toiset.

2. Interpsyykkinen älykkyys eli kyky olla toisten kanssa vuorovaikutuksessa. Tätä kutsutaan myös sosiaaliseksi lahjakkuudeksi, taidoksi tulla ihmisten kanssa hyvin toimeen. Interpersoonallisesti lahjakas henkilö kykenee aistimaan toisten ihmisten mielenmuutokset, jännitykset, motivaatiot ja aikomukset. Interpsyykkisesti lahjakas viihtyy usein ryhmissä ja on taitava tekemään yhteistyötä. Hän saa usein myös muutkin viihtymään ja sosiaaliset tilanteet sujumaan. Hänen on helppo eläytyä muiden asemaan ja ymmärtää heitä.

On todella tärkeää oppia hyödyntämään omia vahvuuksia ja tiedostaa ne hieman heikommat ominaisuudet. Millaisille henkilökohtaisille vahvuuksille sinä rakennat oman tulevaisuuden johtajuutesi?

Voit testata omat luontaiset ominaisuutesi helposti esimerkiksi PBA-persoonallisuustestin avulla:
http://www.zealan.fi/…/mittaus-ja…/pba-persoonallisuustesti/

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.