MIKÄ TEKEE TAVOITTEIDEN ASETTAMISEN TAIDOSTA OLEELLISTA JUURI NYT?

Olet varmasti joutunut jo pohtimaan omalla kohdallasi, mitä kaikkea tulevaisuuden työ sinulle tarkoittaa.  On väistämätöntä, että teknologian kehitys ja automaatio muuttavat lähes kaikkien toimialojen toimintatapaa. Suuryritykset vähentävät henkilöstöä ja uusia työpaikkoja syntyy lisää pienempiin yrityksiin: Molemmissa johtamiseen ja työskentelykulttuuriin kohdistuu muutospainetta, kun työt tulee järjestellä uudella tavalla.

TYÖ UUDISTUUKIN NYT VOIMAKKAASTI, MUTTA SE EI KATOA. UUTTA TYÖTÄ JA UUSIA ALOJA SYNTYY JATKUVASTI.

Työtehtävät tulevat olemaan entistä mielekkäämpiä mutta samalla myös vaativampia, kun rutiinit voi automatisoida ja yhden ihmisen on hallittava yhä kompleksimpia kokonaisuuksia.

Tulevaisuuden työidentiteetin tärkeitä elementtejä ovat:

  • kyky nähdä mahdollisuuksia,
  • rohkeus tarttua niihin,
  • kyky lukea tulevaa (asettaa houkuttelevia tavoitteita)
  • ja vastata itse, että oma osaaminen on ajan tasalla.

Nämä elementit eivät tupsahda meihin ihmisiin itsestään, vaan työidentiteetin kasvusta on tullut tärkeä johtamisen kohde. Omat valmennusprosessini asiakkaideni kanssa käsittelevät lähes poikkeuksetta tätä teemaa. Johtajuudessa on suorituksen johtamisen lisäksi johdettavana työntekijöiden (ja johtajan oma) identiteettimatka, jossa autetaan sekä yksittäistä työntekijää saamaan potentiaalinsa esiin ja voimaan hyvin kompleksissa toimintaympäristössä, kuten myös saada henkilöstön potentiaali ja sitoutuminen oman organisaation käyttöön.

 

TÄLLÄ HETKELLÄ KUITENKIN TYÖHÖN LIITTYVÄT KÄSITTEET, PELISÄÄNNÖT JA ARVOSTUKSET LIITTYVÄT VAHVASTI TEOLLISEN AJAN TOIMINTATAPOIHIN.

Nykyisessä muuttuvassa tilanteessa ne lukkiuttavat asenteita ja johtavat keskustelua väärien asioiden äärelle.

Uskon, että tämä johtuu paljolti siitä, että koemme uuden ja tuntemattoman uhkana, koska emme voi ennustaa aukottomasti tulevaisuutta, ja pidämme kiinni niistä asioista, jotka meille ovat aiemmin tuoneet turvaa. On vaikeaa olla rohkea johtaja, joka näyttää suuntaa, ja samalla kuitenkin pitää reilusti myöntää, että ympärillä on paljon tärkeitä asioita, joista ei ole hajuakaan.

Omalla kohdallani törmäsin tähän asiaan jo työurani alkumetreillä, kun vuonna 2001 valmistuin Maanpuolustuskorkeakoulusta eli entisestä Kadettikoulusta ammattisotilaan tehtäviin. Varusmiespalvelus oli avautunut naisille vasta muutamaa vuotta aiemmin, joten työyhteisöni kävi omasta näkökulmastani virkaan astuttuani melkoista kulttuurin muutosta. Vaikka kaikessa sotilasarvo määritti aseman arvoasteikossa, oli alkuvaiheessa työn sujumiseksi ratkottavana paljon monentasoisia asioita.

Aiempaa toimintamallia ei ollut, joten tilanteet piti ratkoa sitä mukaa, kun niitä eteen tuli.

On varmasti sanomattakin selvää, että oman joukko-osastoni ensimmäisenä upseerikoulutettuna naisena tuli kohdattua mitä erilaisempia muutosvoimia laidasta laitaan. Suurin oppi itselleni tästä ajasta oli, että mitä enemmän uskaltaa olla oma itsensä-juuri sellaisena kuin on, niin pystyy vahvistamaan luottamusta sekä itseensä kuten myös siihen, että muutos ei ole uhka olemassa oleville perinteisille arvoille vaan tuo siihen uutta kulmaa.

Mitä enemmän olen ollut myös myöhemmin tekemisissä eri toimialojen esimiesten kanssa, sitä vakuuttuneempi olen tämän asian tärkeydestä myös tulevaisuuden työelämän yhtenä johtamisen teesinä: Kun johtaja hyväksyy itsensä juuri sellaisena kuin on, on mahdollista saada esiin myös oman henkilöstön ainutlaatuisuuteen perustuva potentiaali parhaimmillaan.

TÄMÄN VUOKSI OMAN JOHTAJUUDEN TARKASTELU KANNATTAA ALOITTAA SIELTÄ OMASTA YTIMESTÄ: KUKA TODELLA OLET JA MIHIN HALUAT MENNÄ JA JOUKKOSI VIEDÄ?

Oman päämääräsi selkeys on yksi osa työidentiteettiäsi. Tämä taas heijastuu luottamukseen, joka taas on pohjana kaikelle tekemisellesi. Tulevaisuuden ammatti-identiteetti-Core- vaatii vääjäämättä enemmän vaivannäköä kuin teollisen ajan vastaava.

Aivojen energiankulutus on muutenkin koetuksella, mutta jos oma päämääräsi ei ole selvä, hallitsemattomuuden tunne kasvaa räjähdysmäisesti.

Jos työidentiteetti rakentuu avoimuudelle ja uteliaisuudelle, osaamisen ja käsitysten päivittäminen ei tunnu raatamiselta.

Mikäli aihe tuntuu sinusta ajankohtaiselta, tule selkiyttämään omaa ammatillista identiteettiäsi ja päämäärääsi seuraavaan Tavoitteista toimintaan valmennuspäivään 13.11. Helsinkiin!

Mukaan mahtuu vain 20 nopeinta. Ennakkoilmoittautujan edullisin hinta on voimassa vielä 24.10. saakka.

Tutustu valmennukseen tästä

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.