BUSINESS COACHING - HYÖTYÄ ESIMIEHILLE TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN

Konsulttitoimisto Chiumenton gallupissa haastateltiin yli sataa yritysjohtajaa. Tarkoituksena oli selvittää, keneltä tai mistä yritysjohtajat hakevat tukea tai neuvoa omille päätöksilleen. Peräti 60 % kyselyyn vastanneista johtajista kertoi kysyvänsä neuvoa puolisoltaan tai partneriltaan. Yritysjohtajat konsultoivat yrityksen johtamiseen ja päätöksentekoon liittyvissä kysymyksissä mieluummin puolisoitaan kuin esimerkiksi hallituksen jäseniä. Tyypillisesti syynä tähän pidettiin puolison riippumattomuutta yrityksen tilanteeseen.  Puolisolta sai lisäksi näkemyksiä siitä, millaisia inhimillisiä vaikutuksia päätöksestä voi seurata ympäristöön.

(Pekka Järvinen, Ammattina esimies 2013)

Johtajana olen tosi yksin.

Olen entistä ahdistuneempi siitä, ettei ole ketään kelle puhua. Jos kerron, että mulla on paska fiilis jostakin, niin riski on, että minut vaihdetaan.

Nämä yllä lainatut johtajat turvautuivat puolisonsa sijasta business coachiin, joka sparraa johtajia ammatikseen. Töistä puhuminen kotona väheni ja yöunet alkoivat parantua. Uskon, että coachingpalveluista olisi tässä työelämän tilanteessa monelle valtavasti hyötyä. Törmään usein mielikuvaan, että coachingissa joku ”ulkopuolinen tulee neuvomaan, miten meidän kuuluu omaa liiketoimintaamme tehdä”. Tästä syystä coaching jää monelta kokeilematta.

MITÄ BUSINESS COACHING SITTEN ON?

Minä kysyin asiaa Googlelta, ja sain hyvin ympäripyöreän ja mitäänsanomattoman vastauksen. Ei siis ihme, jos tämä mystinen ammattikunta jää työpaikoilla hyödyntämättä ja samalla coachingin hyödyt saavuttamatta.

Lyhyesti sanottuna coaching tukee työsi tulosten saavuttamista ja parantaa omaa päätöksentekokykyäsi. Business coaching on erittäin tavoitteellinen ammatillinen sparrauskeskustelusuhde, joka sisältää tuntemustesi jakamista, rohkaisua, havaintoja ja näkemystesi haastamista. Coachingissa voit kokea itsesi kokonaisvaltaisesti hyväksi silloinkin kun töidesi tilanne on epämukava. YT-neuvottelujen perusteella irtisanomisia toteuttava johtaja on tällaisesta tilanteesta yksi hyvä esimerkki.

Välillä on pakko katsoa itseään peilistä silmiin, vaikka helppoa se ei näiden päätösten keskellä ole. Täällä se tapahtuu hallitusti.

Coaching on siis paljon enemmän kuin vain kysymysten esittämistä. Sen tarkoitus on uuden ammatillisen tietoisuuden herättäminen sinussa.

Coachingin tausta on psykologiassa, urheiluvalmennuksessa, positiivisessa psykologiassa ja aikuiskasvatustieteessä. Keskeistä on tavoitteellisuus, ratkaisuhakuisuus ja vahvuuksien korostaminen.  Hyvä coach haastaa, mutta antaa sinulle tilaa tehdä päätökset itse.

Hyvä business coach on vaativa, näkemystä ja kokemusta omaava ammattilainen, joka rohkaisee sinua päätöksenteossasi ja vahvistaa kykyäsi saavuttaa ammatilliset ja henkilökohtaiset tavoitteesi.

Ihan kuin olisin käynyt pienellä lomalla.

MITÄ HYÖTYÄ BUSINESS COACHISTA VOI SINULLE OLLA?

Esimiehen rooli on poikkeava suhteessa muihin työyhteisön jäseniin. Esimiehenä voit olla ainoa, jonka varsinaisena tehtävänä on edustaa organisaation olemassaolon tarkoitusta ja työnantajaa. Työntekijöiden tarpeet ja intressit saattavat olla organisaatioon nähden hyvin erilaisia tai jopa vastakkaisia. Niinpä joudut välillä tekemään päätöksiä, jotka ovat organisaation kannalta välttämättömiä, mutta henkilöstön tarpeiden kannalta hyvinkin ikäviä. Päätöksenteon hetkellä ja sen jälkeen saatat olla yksin.

Miten jaksaa näitä asioita tehdä ja viedä maaliin vielä seuraavat 20 vuotta? Tuleeko tämä ihmisten tunteiden sietäminen vielä joskus helpommaksi?

(Johtaja coachingkeskustelussa, jossa sparrasimme yhdessä tulevaan työntekijän irtisanomiseen liittyvää tilannetta)

Ei ole niin keskeistä, ymmärtääkö valmentajasi päätöksesi perusteita, kunhan hän ymmärtää pohtia kanssasi, mikä on tapasi suhtautua tilanteeseen. Coachingin idea ei ole vain ”purkaa tuntoja”, (vaikka sitäkin joskus,) vaan pohtia, miten esille nostamasi tapahtuma vaikuttaa sinuun ja sinun tapaasi tehdä työtäsi.

En tiedä, kehtaanko ottaa tätä esiin, kun eihän tällä tasolla pitäisi tapahtua näin lapsellisia juttuja.

Coachingissa voi kertoa kaiken. Ei tarvitse suojella kenenkään tunteita. Voit luottaa siihen, että valmentaja on sinun puolellasi, jotta sinä saavuttaisit tavoitteesi.

Coachingissa voi pohtia laajemminkin muun muassa omaa ammatti-identiteettiä. Samoin voi miettiä tapaansa olla ihmisten kanssa (kuuluisat vuorovaikutustaitomme) ja suhtautumistaan auktoriteetteihin tai sellaisena esiintymiseen. Tuleeko äyskittyä, hihiteltyä, huokailtua tai puhuttua vakuuttavalla rintaäänellä hallitukselle tai omalle henkilöstölle?

Business coachingissa kehityt myös johtamistaidoissasi: ammattimaisena business coachina olen itsekin oppinut paljon ollessani coachattavana. Sekä oman työkykyni että ammatillisen osaamiseni kehittämiseksi käytän business coachia säännöllisesti.

Coaching nostaa tuottavuuttasi, vähentää työsi kuormittavuutta ja lisää viihtyvyyttä. Kaiken lisäksi menetelmä on helposti saatavilla, eikä se vaadi lomakkeiden täyttöä, uutta käyttäjätunnusta tai tietojärjestelmää.

Tämän artikkelin lainaukset on poimittu business coaching -keskusteluista omilta asiakkailtani suomalaisilta johtajilta.

Jos sinä haluat kokeilla, miten voisit hyötyä business coachingista, voit varata ensimmäisen aikasi tästä. Ensimmäinen kerta on maksuton, sen jälkeen sinä päätät, miten haluat jatkaa. Tutustu tästä, miten coaching etenee ja mitä siinä tavoitellaan.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.