AJATTELE TYÖPAIKKASI PAREMMAKSI

Kuva: Valokuvaaja Henri Ilanen

Tehtävä sinulle: Kuuntele työpaikkasi puhetta menemättä sisään keskusteluun ja ottamatta siihen kantaa. Mitä kuulet? Kehuja vai korjattavaa? Millaisia tunnetiloja puheeseen liittyy? Ovatko ne positiivisia vai negatiivisia? Onko puheen sävy toiveikas vai epätoivoinen? Mihin sävyyn asioista keskustellaan? Tukien vai ilkeillen? Millaiset uskomukset puheesta kumpuavat?

KAIKKI ALKAA AJATUKSESTA

Se, miten ajattelemme itsestämme, meitä ympäröivistä asioista, elämästä ja työstä, luo tunteemme. Jos ajatuksemme keskittyvät kielteisiin asioihin ja epäonnistumiseen, luomme pohjan negatiivisen tunneympäristön syntymiselle. Ajatuksemme ja tunteemme yhdessä vaikuttavat, miten me toimimme ja käyttäydymme.               

Toistuvat ajatukset, tunteet ja toimintamallit luovat tapoja, joiden mukaan toimimme päivästä toiseen. Tavat muodostavat kulttuurin, jossa työskentelemme. Tämän kulttuurin (ajatukset) kuulit puheesta, jota juuri kuuntelit työyhteisössäsi.​

Miten tietoinen olet niistä ajatuksista, jotka luovat työpaikkanne kulttuurin? Mihin nämä ajatukset, tunteet ja tavat teitä vievät? Tuovatko ne teistä esiin kaiken potentiaalin, joka olisi hyödynnettävissä?

KOKO POTENTIAALI KÄYTTÖÖN?

Ihmisen aivot toimivat yksinkertaistaen kuin taksi: kun kerrot taksille osoitteen, johon haluat hänen sinut vievän, pääset mutkattomasti perille. Jos tavanomaisin reitti haluamaasi osoitteeseen on esimerkiksi ruuhkainen, kuljettaja osaa valita antamasi osoitteen perusteella järkevämmän reitin.  Jos taksille ei kerro päämäärää, se harhailee sinne tänne tai pysyy paikallaan.

Aivosi toimivat taksin tavoin: ne etsivät päämäärää, johon haluat tekemisesi suunnata. Mitä selkeämpi päämääräsi on, sitä helpompi ja selkeämpi ajattelusi ja sen myötä tekemisesi on.  Kun aivoillasi on selkeä positiivinen päämäärä, johon ajatuksesi, tunteesi ja tekosi suuntautuvat,  vapautat aivojesi luovuuden, ideointikyvyn ja kyvyn ratkaista ongelmia täyteen tehoonsa. Työskentelystä tulee keveää ja sinun on mahdollista hyödyntää koko paras potentiaalisi sekä ajatusten, tekojen, oppimisen ja osaamisen osalta - mitä ikinä teetkään.

Erona taksiin, aivot löytävät päämäärän ajatuksistasi joka tapauksessa. Se, mitä ajattelet eniten, saa sinut toimimaan ajatuksesi mukaan. Otetaan yksinkertainen esimerkki: ”En halua enää olla vihainen, kun menen töistä kotiin.” Tiedostamaton mielesi rekisteröi tämän toistuvan ajatuksesi ja sitä seuraavan tunteen: vihainen. Arvaat varmasti, millaista käytöstä tästä seuraa. Toisin sanoen, tiedostamaton mielesi ohjaa sinua kohti toistuvinta ajatustasi, halusit tai et.

MILLAINEN ON SINUN TOISTUVIN AJATUKSESI? ONKO SE POSITIIVINEN VAI NEGATIIVINEN?

Millainen on silloin ”päätavoitteesi”, jota kohti tiedostamaton mielesi ohjaa sinua?

Millainen on työpaikallasi toistuvin ajatus, joka johtaa tekemistänne? Onko se positiivinen vai negatiivinen?

Millaista tavoitetta kohti olette oikeasti suuntaamassa?

Varsinkin haasteellisessa, stressaavassa tai hankalassa työtilanteessa sorrumme usein puimaan asioita, jotka eivät mielestämme ole kunnossa. Stressaantuneena ihmisen mieli luonnostaan etsii ympäriltä uhkia ja vaaroja, joihin tulisi varautua. Tällöin epäkohdat näkyvät selkeämmin kuin ne asiat, jotka ovat hyvin. Samalla tulemme tosin asettaneeksi ikään kuin  negatiivisen tavoitteen, eli tiedostamaton mieli alkaa hakea reittiä kohti tätä toistuvinta ajatusta. 

  

MITEN PÄÄSEE IRTI TYÖPAIKAN NEGATIIVISUUDEN KIERTEESTÄ?

1. TEE TILANNE NÄKYVÄKSI JA HYVÄKSY SE

  • Alussa pyysin sinua kuuntelemaan, miten työpaikallasi puhutaan asioista. Puheesta kuuluvat ne asenteet ja ajatukset, jotka ohjaavat tekemistä. Tee työyhteisön ajatukset näkyväksi ja miettikää yhdessä, tarvitaanko niihin muutosta. On turha jäädä syyttelemään ja puimaan, miksi tilanne on sellainen kuin se on. Yleensä vallitseva tilanne on monien tapahtumien summa ja monimutkainen vyyhti, jonka puiminen ei vie eteenpäin. Olkaa kuitenkin sallivia ja hyväksykää tilanne sellaisena kuin se on. Kun asiasta on tietoinen ja sen hyväksyy, sen voi myös muuttaa.
    • Aiemmassa esimerkissä tietoisuus siitä, että valmiiksi pelkää olevansa vihainen kotiin mennessään, on avain siihen, että pystyy hyväksymään ja muuttamaan asian.

2. VISIOI IHANTEELLINEN TYÖSKENTELYILMAPIIRI JA SEN MUKANAAN TUOMAT TULOKSET

  • Miettikää yhdessä, millainen olisi se ihanteellinen työyhteisö, jossa haluaisitte työskennellä? Millaisin ajatuksin ja teoin voisitte saada kaiken potentiaalin käyttöönne? Tehkää tämä näkyväksi sekä sanoin että kuvin. Miettikää, millaisia ajattelua ja tekoja teiltä kaikilta vaaditaan, että pääsette tavoitteeseen?

3. TEE NÄKYVÄKSI JOKA PÄIVÄ

  • Toistuvimman ajatuksesi muuttaminen vaatii tietoista toimintaa ja päivittäistä muistuttamista. Muutaman tunnin workshop tai tiimipalaveri aiheesta on hyvä alku, mutta asian pitäminen näkyvillä joka päivä auttaa jokaista muuttamaan omaa ajatteluaan. Muista, että jokaisella ajatuksella on väliä, sillä työpaikan kulttuurissa näkyvät kaikkien ajatukset. Se, mihin voit vaikuttaa parhaiten, on oma ajatuksesi, tunteesi ja tapasi työskennellä.

Voit auttaa ajatustasi pysymään toivomillasi raiteilla laatimalla itsellesi henkilökohtaisen tavoitekartan. Ohjeet löydät tästä.

Tämän artikkelin kuvat ovat Islannista, jossa Valokuvaaja Henri Ilanen on tekemässä omia tavoitteitaan todeksi.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.